Menu

Legal & Privacy Disclaimer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de website van Metaalwaren Claerbout. Deze website wordt beheerd door Metaalwaren Claerbout. Door gebruik van deze website verbindt U zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

 

EIGENDOM VAN RECHTEN

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, software, benamingen, handels-en domeinnamen, merken, logo's en ander bestanddelen van deze zijn bescherm door intellectuele rechten en behoren Metaalwaren Claerbout of derden toe. Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doleinden van alle of een deel van deze website is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming die verkregen is van Metaalwaren Claerbout.


NIET-TOEGESTAAN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

U verbindt zich er toe (1) de informatie niet wedderrechtelijk te gebruiken, (2) geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt worden gemaakt, (3) de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter, (4) de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals, onder meer doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.


BESCHERMING VAN EIGENDOM

Wij vragen U bij ons te registreren als U de volgende eigenschappen van onze site wenst te gebruiken: aankoop van goederen, informatie aanvragen of ons advies gebruiken, aanmelden voor onze elektronische nieuwsbrief. U bent verplicht om persoonlijk informatie en details met ons te delen als U een van bovengenoemde optie(s) wilt gebruiken. Dit kan omvatten: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens (als U een product besteld). Deze informatie wordt vervolgens opgeslagen in onze functie "mijn account". U heeft op onze website toegang tot deze informatie zodat U dit kan bewerken of verwijderen uit dit gebied. U kan op elk gewenst moment wijzigingen doorvoeren of U kan contact met ons opnemen via retour@claerbout.be om uw persoonlijke gegevens en details te wijzigen.

De verantwoordelijke voor de verwerking, Metaalwaren Claerbout, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door U meegedeelde persoongegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: uitvoering van de afgesloten overenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij waarderen het vertrouwen dat U in ons stelt en zullen uiterst zorgvuldig met uw (persoonlijke) gegevens omgaan.

 

OPSLAG VAN INFORMATIE

Informatie die U ons verschaft verzekert dat wij in staat zijn om uw bestelling te voltooien en dat deze kan worden gebruikt voor volgend eindgebruik:

- Het beheer van onze website - ervoor zorgen dat U uw bestelling ontvangt. Wij kunnen de opdracht geven aan welbepaalde bedrijven om namens ons te voorzien dat deze dienst gehandhaaft en gewaarborgd wordt. Dit kan onder meer inhouden dat leveringsbedrijven of betalingbeheerders uw krediet of debet card betaling verwerken. Dergelijke bedrijven hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens in combinatie met het vervullen van de vereiste functie, en mogen geen informatie gebruiken voor andere doeleinden.
- Klantenservice - om ervoor te zorgen dat wij uw vragen kunnen beantwoorden, informatie over uw bestelling kunnen verstrekken en U te kunnen updaten met de status van uw bestelling.
- Exclusieve direct marketing - om jullie op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten die wij leveren. Wij geven informatie niet door aan een ander bedrijf (tenzij door U uitdrukkelijk gevraagd). Elke nieuwsbrief geeft U trouwens de mogelijkheid om verwijderd te worden uit onze mailinglijst.


AUTOMATISCH VERGAARDE NIET-PERSOONLIJKE INFORMATIE

Metaalwaren Claerbout kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals uw browser type of IP adres, het besturingsprogramma dat U gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar U naar de Metaalwaren Claerbout website gekomen bent of waarlangs U die verlaat.


VEILIGHEID EN VERWERKING

De nieuwste technologie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat encryptie alle transactionele informatie aan de hoogste standaard beschermt.
Beschermde informatie kan bevatten:

- Uw persoonlijke contactgegevens;
- Credit- of betaalkaart gegevens;
- Alle andere namen en adressen die door U verstrekt zijn wanneer U ons vraagt
om te leveren aan een ander adres of persoon;
- Uw aankoopgeschiedenis

Wij verwerken alle betalingen (tenzij overschrijven) via Ogone. Ze voldoen aan de meest strenge niveaus van fraudesreening, ervoor zorgend dat de details van de klant veilig blijven tijdens de transactie.


GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen "cookies" op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer U een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

1. "First party cookies" zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv. instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog, een vooraf ingevuld formulier met dat dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
2. "Third party cookies" zijn cookies die niet afkomstig z ijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezig marketing of advertentieplug-in zoals bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven - dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.


Door gebruik te maken van onze website, gaat U akkoord met ons gebruik van cookies.


LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Deze website kan links naar andere websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. Metaalwaren Claerbout heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.


INFORMATIE OP DE WEBSITE

De informatie, software, producten en diensten (informatie) die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Metaalwaren Claerbout staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Metaalwaren Claerbout is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze ondanks de opgenomen voorzorgsmaatregelen op de site zouden voorkomen. Metaalwaren Claerbout behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.


TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Kortrijk en/of Brugge bevoegd.

 

Klik hier om de "Legal & Privacy Disclaimer" te downloaden in PDF.

Prijs op aanvraag

 

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.