Menu

Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Metaalwaren Claerbout.


Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdag na de dag van in ontvangstname van uw pakket.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant, Metaalwaren Claerbout, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier die U bij elk besteld pakket kan terugvinden.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst de herroepen aan Metaalwaren Claerbout heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Metaalwaren Claerbout (Bruggestraat 156, 8830 Hooglede-Gits). De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer € 50.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Metaalwaren Claerbout zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzigingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Metaalwaren Claerbout alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten (geen retourskosten), aan de klant terugbetalen binnen max. 14 kalenderdagen nadat Metaalwaren Claerbout op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen.

Bij verkoopovereenkomsten kan Metaalwaren Claerbout wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra koten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Metaalwaren Claerbout geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. Metaalwaren Claerbout betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd, in ieder geval zal de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Klik hier om het "Herroepingsrecht" te downloaden in PDF.

Prijs op aanvraag

 

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.